Hvor meget får man i kørselsfradrag

10 januar 2024 Peter Mortensen

Kørselsfradrag er et vigtigt skattefradrag for mange mennesker, da det giver mulighed for at trække udgifter til transport fra i selvangivelsen. Men hvor meget får man egentlig i kørselsfradrag, og hvilke faktorer spiller ind på beløbet

?

I denne artikel vil vi dykke ned i emnet og give dig en grundig forståelse af, hvor meget du kan forvente at få i kørselsfradrag.

Hvad er kørselsfradrag?

taxes

Kørselsfradrag er en skattefordel, der giver mulighed for at trække udgifter til arbejdsgiverbetalte kørselsomkostninger fra i selvangivelsen. Dette inkluderer normalt udgifter til brændstof, vedligeholdelse, forsikring og lignende, der påløber i forbindelse med transport til og fra arbejde.

For at kunne benytte kørselsfradraget skal man have et arbejdssted, som er over 24 km væk fra ens bopæl. Herudover skal man dokumentere sin transport ved at føre en kørebog, hvor man angiver dato, start- og slutadresse samt antal kørte kilometer.

Hvad er vigtigt at vide om kørselsfradrag?

Når man ønsker at benytte sig af kørselsfradraget, er der flere vigtige ting, man skal være opmærksom på. Først og fremmest skal man sikre sig, at ens arbejdssted faktisk er over 24 km væk fra ens bopæl, da dette er et krav for at kunne benytte fradraget.

Derudover er det også essentielt at føre en kørebog korrekt og omhyggeligt, da dette er den eneste måde at dokumentere sine kørselsomkostninger på over for SKAT. Kørebogen skal indeholde alle relevante oplysninger, herunder dato, start- og slutadresse samt antal kørte kilometer.

Det kan være en god idé at benytte sig af digitale kørebogsapps, der gør det nemt at holde styr på sin kørsel og sikrer, at alle oplysninger bliver korrekt registreret. Disse apps kan automatisk registrere ens kørsel ved hjælp af GPS og beregne det præcise antal kørte kilometer. Det er vigtigt at vælge en pålidelig og godkendt kørebogsapp for at undgå eventuelle problemer med SKAT.

Historisk gennemgang af kørselsfradrag

Kørselsfradraget har ændret sig en del gennem årene. Historisk set blev kørselsfradraget først indført i 1930’erne som en måde at kompensere for stigende benzinpriser og tilskynde folk til at købe biler. Dengang var beløbet for kørselsfradraget relativt lavt og blev fastsat til et fast beløb pr. kilometer.

I løbet af årene er kørselsfradraget blevet justeret flere gange for at følge udviklingen i samfundet og økonomien. I 1990’erne blev ordningen ændret, så man kunne vælge mellem at få et fradrag pr. kilometer eller få et fast beløb pr. dag, afhængigt af antallet af kørte kilometer.

Senest, i 2018, blev beregningsmetoden for kørselsfradraget yderligere ændret. Tidligere blev der benyttet et fast beløb pr. kilometer, men nu er det baseret på en beregning af de faktiske omkostninger forbundet med at køre. Det betyder, at man kan få mere i fradrag, hvis man har højere kørselsomkostninger.

?

Det er naturligt at være nysgerrig omkring, hvor stort et kørselsfradrag man kan forvente at få. Beløbet afhænger af flere faktorer, herunder antallet af kørte kilometer og de faktiske omkostninger forbundet med at køre.

For at finde ud af præcis hvor meget man kan få i kørselsfradrag, skal man bruge følgende formel: antal kørte kilometer x kørselssatsen. Kørselssatsen er fastsat af SKAT og ændrer sig årligt, så det er vigtigt at holde sig opdateret.

I 2021 er kørselssatsen 3,93 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kilometer og herefter 1,98 kr. pr. kilometer. Det betyder, at hvis man kører 22.000 kilometer på årsbasis, vil beregningen se sådan ud: 20.000 km x 3,93 kr. + 2.000 km x 1,98 kr. = 78.600 kr.

Det er vigtigt at huske på, at kørselsfradraget er fradragsberettiget i ens personlige indkomstskat. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal beregne sit kørselsfradrag, kan man altid kontakte SKAT for vejledning.

Konklusion

I denne artikel har vi dykket ned i emnet kørselsfradrag og givet dig en grundig forståelse af, hvor meget man kan forvente at få i fradrag. Vi har diskuteret vigtige faktorer og krav, du skal være opmærksom på, når du benytter dig af kørselsfradraget, og vi har også taget dig med på en historisk rejse i kørselsfradragets udvikling.

Kørselsfradraget har ændret sig gennem årene for at afspejle udviklingen i samfundet og økonomien, og i dag kan man få mere i fradrag, hvis man har højere kørselsomkostninger. Beløbet afhænger af antallet af kørte kilometer og de faktiske omkostninger forbundet med at køre.

Husk altid at dokumentere din transport korrekt ved at føre en kørebog efter SKATs retningslinjer. Dette er den eneste måde at sikre, at du får det korrekte beløb i kørselsfradrag.Vi håber, at denne artikel har givet dig den information, du søgte om kørselsfradrag, og at du nu har en bedre forståelse af, hvor meget du kan forvente at få i fradrag. Hvis du stadig har spørgsmål eller er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter SKAT eller en skatterådgiver for yderligere vejledning.

FAQ

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et skattefradrag, der giver mulighed for at trække udgifter til transport fra i selvangivelsen. Dette inkluderer normalt udgifter til brændstof, vedligeholdelse, forsikring og lignende, der påløber i forbindelse med transport til og fra arbejde.

Hvordan dokumenterer jeg min transport for at få kørselsfradrag?

For at dokumentere din transport og få kørselsfradrag skal du føre en kørebog, hvor du angiver dato, start- og slutadresse samt antal kørte kilometer. Det er vigtigt at føre kørebogen korrekt og omhyggeligt for at opfylde SKATs krav.

Hvordan beregner jeg mit kørselsfradrag?

For at beregne dit kørselsfradrag skal du anvende følgende formel: antal kørte kilometer x kørselssatsen. Kørselssatsen fastsættes af SKAT og ændrer sig årligt. I 2021 er kørselssatsen 3,93 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kilometer og derefter 1,98 kr. pr. kilometer.

Flere Nyheder